pod záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH

22. júna 2022 od 14:00 hod.

AC hotel Bratislava Old Town, Bratislava

Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek LF UK, SZU a UNB a Slovenská transplantologická spoločnosť organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

Vás pozývajú na slávnostný odborný seminár

50 rokov transplantácií obličiek v Bratislave

Miesto konania

AC Hotel Bratislava Old Town ****
Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava