Program

14.00 - 15.45 hod.

Príhovor ministra zdravotníctva SR MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH

Pozdravné príhovory

Ocenenia Slovenskej lekárskej spoločnosti

Breza, J. st.: História transplantácií obličiek na Slovensku

Žilinská, Z.: Súčasnosť transplantácií obličiek na Slovensku

15.45 - 16.00 hod.

Coffee break

16.00 - 17.00 hod.

Chrastina, M.: Darcovský program

Beňa, Ľ.: Transplantácie obličiek od živých darcov

Breza, J. ml.: Chirurgické aspekty transplantácií obličiek u detí

Ďurovičová, M.: Život s transplantovanou obličkou

17.00 - 18.00 hod.

Diskusné fórum

18.00 hod.

Slávnostný raut

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA
prednosta Urologickej kliniky LF UK, SZU a UNB

Doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA
hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie